Systémová integrácia

  Systémová integrácia

Systémová integrácia

Zvýšte výkonnosť vašich pracovných tímov!

Integrácia aplikácií (Enterprise Application Integration, známa pod skratkou EAI) je proces spájania množstva využívaných aplikácií a systémov do jedného celku tak, aby boli schopné navzájom spolupracovať. Ak prevádzkujete informačný systém s väčším množstvom aplikácií, ich správna a hlavne vhodne zvolená systémová integrácia je základným predpokladom pre správny chod spoločnosti, kedy odpadá potreba manuálne preberať jednotlivé údaje medzi aplikáciami.

Čo získate vhodnou systémovou integráciou?

  • automatizáciu biznis procesov a zvýšenie efektivity práce;
  • zlepšenie komunikácie medzi aplikáciami a zníženie, prípadne úplnú elimináciu nárokov  na manuálne vstupy;
  • zníženie nákladov na prevádzku a údržbu;
  • zníženie nákladov na modifikáciu existujúcich či implementáciu nových systémov a aplikácií;
  • možnosť naďalej vyvíjať jednotlivé aplikácie nezávisle od seba;
  • kvalitné a dostupné dáta, ktoré sú vždy aktuálne a konzistentné;
  • podporu rastu core biznisu spoločnosti.

Integrácia systémov od Millennia

systémová integrácia Microsoft BizTalkIntegračné služby patria medzi expertné činnosti, ktoré vyžadujú skúsený a vedomostne vyspelý riešiteľský tím. Náš tím sa úspešne podieľal na množstve integračných projektov , vieme preto zaručiť vysokú kvalitu našich služieb. Na systémovú integráciu využívamé predovšetkým riešenie Microsoft BizTalk Server, ktoré prispôsobujeme na mieru potrebám klienta. Medzi jeho hlavné výhody patria:
  • jednoduchá, cenovo dostupná konektivita na dôležité podnikové aplikácie;
  • väčší prehľad o dátach a aktivitách;
  • lepšia podpora nasadenia, monitorovania a raidenia aplikácií.

Najnovšie trendy

IT architektúra veľkých spoločností využíva každodenne množstvo aplikácií, ktoré fungujú na rôznych, navzájom neprepojených platformách. Viacero systémov tak uchováva tie isté data, pri iných dochádza k ich neefektívnemu využívaniu. Čím izolovanejšie sú jednotlivé aplikácie, tým vzrastá nevyhnutnosť manažérskej aktivity a kontroly procesov spoločnosti. V najbližších rokoch sa predpokladá, že stredné a veľké firmy investujú do integrácie aplikácií (EAI riešení) až o tretinu viac prostriedkov ako doposiaľ, pričom návratnosť investícií zabezpečí zvýšená produktivita pracovných tímov a efektívnejšia práca s informáciami.

Systémová integrácia vo vašej firme

Naši špecialisti sa postarajú o integráciu systémov a aplikácií, ktoré sú využívané vo vašej firme. Pozrite sa, ako bude prebiehať:

1. krok - konzultácia a ROI analýza pri systémovej integrácii

Úvod

Prvotná konzultácia a analýza návratnosti investície (ROI)

2. krok - Definovanie požiadaviek na systémovú integráciu

Návrh

Definícia požiadaviek na systémovú integráciu

3. krok - výber vhodného EAI nástroja

Integrácia

Výber vhodného EAI nástroja a samotná integrácia

4. krok - Prevádzka integrovaného informačného systému

Finalizácia

Prevádzka integrovaného informačného systému

S našimi službami sú spokojní