Portálové riešenia

  Portály a portálové riešenia

Portálové riešenia

Zvýšte efektivitu práce kvalitným portálovým riešením

Portálové riešenia predstavujú nástroj na zefektívnenie firemných procesov. Zjednodušujú riadenie veľkého množstva informácií,  dokumentov a iných materiálov s cieľom ich sprístupnenia tisíckam používateľov či zlepšujú internú spoluprácu a komunikáciu. Výsledkom je systém, pomocou ktorého môžete jednoducho spravovať a evidovať všetko na jednom mieste. Riešenie je vhodné tak do intranetového, ako i do internetového prostredia.
 

Aké výhody Vám prináša portálové riešenia?

 • riadenie obrovského množstva informácií, dokumentov či biznis procesov na jednom mieste;
 • podpora spolupráce jednotlivých tímov a zlepšenie komunikácie medzi jednotlivcami;
 • zjednodušenie vyhľadávania a zdieľania informácií a uchovávanie know-how vo firme;
 • jednotné úložisko materiálov rôzneho druhu, od dokumentov cez obrázky, videá, až po rôzne aplikácie;
 • umožnenie lepšej podpory rozhodovania;
 • intuitívne používanie portálu prostredníctvom užívateľsky priateľského rozhrania;
 • známe prostredie a jednotné ovládanie, ktoré je integrované s aplikáciami Microsoft Office;
 • podpora pre integráciu na ostatné podnikové systémy.

Portálové riešenia v praxi

Firemný Intranet

Intranet je portál určený na vnútropodnikovú komunikáciu a kolaboráciu medzi zamestnancami firmy.

Knowledge Management System

Manažment znalostí zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov a uchovávanie firemného know-how.

Document Management System

Document management system (DMS) je portál na riadenie a uschovávanie firemných dokumentov a spoluprácu.

Portálové riešenia od Microsoftu

Microsoft Sharepoint portálové riešenie
Na trhu portálových riešení ponúka spoločnosť Microsoft efektívne riešenie – Microsoft SharePoint. Pre firmy predstavuje bezpečné miesto na ukladanie, organizovanie, zdieľanie a prístup k informáciám kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Všetko, čo k tomu potrebujete je webový prehliadač. Microsoft Sharepoint umožňuje používateľom:
 • zdieľať a šíriť svoje nápady a odborné názory či prichádzať s vlastnými riešeniami problémov,
 • rozhodovať sa na základe faktov a lepšie riadiť firemné procesy,
 • zefektívniť spoluprácu medzi jednotlivými tímami,
 • jednoducho vyhladávať potrebné informácie.

Čo vám Microsoft SharePoint ponúka?

 

DMS

Systém určený na tvorbu a ukladanie dokumentov alebo informácií či na riadenie ich editácie, zdieľania a archivácie.

Publikačný portál

Publikačný web pre tvorbu a zdieľanie webového obsahu s pripraveným schvaľovaním pomocou automatizovaných procesov.

Vyhľadávací portál

Portál, ktorý sprístupňuje informácie z rôznych informačných zdrojov a predstavuje tak celofiremný centrálny vyhľadávací server.

Tímová spolupráca

Stránky určené na tímovú spoluprácu či synchronizovanú prácu na projektoch medzi jednotlivými pracovníkmi.

Inšpirujte sa

Portál na riadenie vzdelávania zamestnancov O2 Univerzita Intranet pre Erste Group Portálové riešenie Knowledge management pre Orange

S našimi službami sú spokojní