CRM riešenia

 

CRM systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi

CRM systém | Všetky dôležité informácie na jednom mieste 

CRM (nástroj riadenia vzťahov so zákazníkmi) je čoraz dôležitejšou technologickou súčasťou každej spoločnosti. Umožňuje efektívne riadenie a automatizovanie obchodných, marketingových a obslužných procesov. Vašej spoločnosti pomôže získať nových zákazníkov a zvýšiť kvalitu obsluhy existujúcich. 

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu

V čom vám môže CRM systém pomôcť?

360-stupňový pohľad na klienta

 • Základné a kontaktné údaje
 • Sociálne a demografické údaje
 • Zákaznícke hierarchie
 • Produkty, zmluvy, aktivity
 • Komunikačná história
 • Social Insight

Produktivita obchodníkov

 • Pracovná agenda obchodníka
 • Manažment obchodných aktivít
 • Mobilný prístup k údajom cez mobil alebo tablet
 • Automatická integrácia s Outlookom

Manažment obchodných príležitostí

 • Riadené alebo neriadené obchodné aktivity
 • Manažment obchodných prípadov
 • Evidencia potenciálnych zákazníkov
 • Schvaľovacie a obchodné procesy
 • Zmluvná dokumentácia

Reporting predaja

 • Reporting predaja podľa rôznych kritérií
 • Sledovanie stanovených KPIs
 • Manažérske pohľady na dáta
 • Prepojenie na PowerBI a DWH

Marketingové kampane

 • Marketingové zoznamy klientov podľa definovaných kritérií
 • E-mailové, telefonické alebo SMS oslovovanie klientov
 • Automatizácia kampaňových procesov
 • Sledovanie a vyhodnocovanie kampaní

Zber leadov

 • Webové formuláre a landing pages
 • Personalizácia obsahu na webe podľa profilu klienta
 • Nurturing leadov

E-mail marketing

 • Intuitívny editor na dizajnovanie šablón e-mailov
 • Automatizácia zasielania e-mailov
 • Testovanie zobrazenia e-mailov pred ich zaslaním
 • Tvorba dynamického obsahu (zasielanie rozličných obsahov rozličným prijímateľom)

Získavanie spätnej väzby

 • Dotazníky
 • A/B testing emailov
 • Webová analytika / tracking
 • Scóring leadov
 • Reporting

360-stupňový pohľad na klienta pre agenta

 • Základné a kontaktné údaje
 • Sociálne a demografické údaje
 • Zákaznícke hierarchie
 • Produkty, zmluvy, aktivity
 • Komunikačná história

Riadenie podnetov a žiadostí

 • Manažment prijatých sťažností, podnetov či žiadostí
 • Procesné spracovanie, workflow, eskalácie
 • Znalostná báza
 • Produktová dokumentácia

Prepojenie na call centrum

 • Automatické sledovanie in-bound a out-bound komunikácie v CRM v kontexte klienta
 • Unified Service Desk – unifikované používateľské prostredie pre agentov

Reporting zákazníckych služieb

 • Reporting zákazníckych služieb podľa rôznych kritérií
 • Sledovanie stanovených KPI a výkonu agentov
 • Manažérske pohľady na dáta
 • Prepojenie na PowerBI a DWH

Microsoft Dynamics 365 | CRM riešenie pre stredné až veľké firmy

Microsoft Dynamics 365 predstavuje jednotnú platformu vzájomne prepojených biznis aplikácií pokrývajúcich komplexné biznis procesy a potreby. Dodatok „365“ v názve nie je náhodný a Microsoft ním jasne naznačuje komplementárnosť a prepojenosť s produktovým radom Office 365.

Microsoft Dynamics 365 for Sales, Customer Servis či Marketing sú CRM moduly vhodné predovšetkým pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré potrebujú riadiť všetky kľúčové firemné procesy a vyžadujú značnú mieru prispôsobenia systému presne podľa svojich biznis potrieb.

Viac o Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Sales

 


 

Výhody CRM riešenia

Klient v strede záujmu

360-stupňový pohľad na zákazníkov vďaka Microsoft Dynamics 365

360-stupňový pohľad na zákazníka a všetky dôležité dáta v rámci jedného systému.

Mobilita

mobilita5

Online aj offline dostupnosť riešenia kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

Cloud

cloud6

Optimalizácia nákladov, škálovateľnosť riešenia a vysoká rýchlosť nasadenia.


S našimi službami sú spokojní

 

Inšpirujte sa

CRM systém pre ČMSSUpgrade CRM systému pre EssoxCRM systém pre správu klientov zo segmentu SME SLSP