Webové aplikácie

 

Webové a mobilné aplikácie

Webové aplikácie

Vývoj webových aplikácií a portálov na mieru

Vytvárame jedinečné riešenia s moderným dizajnom a používateľsky prívetivým prostredím. Zastrešujeme celý vývojový cyklus od analýzy a návrhu aplikácie cez jej realizáciu až po testovanie a projektový manažment. Dodali sme webové a mobilné aplikácie lídrom v oblast bankovníctva a telekomunikácií.

Aké výhody Vám prináša vývoj webovej aplikácie na mieru?

  • softvér presne podľa vašich predstáv;
  • zaručenie bezpečnosti a výkonnosti riešenia;
  • uživateľský prívetivé a jednoduché ovládanie;
  • integrácia s aplikáciami tretích strán;
  • skúsenosti s veľkými vývojovými projektami (vyše 1 000 a viac projektových dní);
  • moderný agilný prístup alebo klasické vodopádové riadenie projektu.

Webové aplikácie vs. webové stránky

Webové aplikácie môžu v mnohých prípadoch vyzerať ako obyčajné webové stránky. Narozdiel od nich však vykonávajú náročnejšie úlohy, na ktoré využívajú rôzne databázy a prepájajú sa s inými, firmou zaužívanými aplikáciami (CRM, intranet, riadiace či ekonomické systémy a pod.).  Webové aplikácie tak nezabezpečujú len bežnú online prezentáciu firmy, ale návštevníkom umožňujú vykonávanie rôznych operácií.

Vývoj webovej aplikácie pre vašu firmu

Naši špecialisti sa postarajú o celý vývojový cyklus aplikácie. Pozrite sa, ako to bude prebiehať:

Zadefinovanie požiadaviek na webovú či mobilnú aplikáciu

Úvod

Presné zadefinovanie požiadaviek zákazníka

Definovanie funkcionalít webovej či mobilnej aplikácie

Návrh

Analýza súčasného stavu, návrh funkcionalít a architektúry systému

Vývoj aplikácie a jej testovanie

Vývoj

Realizácia vývoja aplikácie a jej testovanie

Finalizácia a nasadenie webovej či mobilnej aplikácie

Finalizácia

Import existujúcich dát, zaškolenie zákazníka a nasadenie aplikácie

S našimi službami sú spokojní