Riadenie predaja

Riadenie predaja

Pre efektívnu prácu so zákazníkom a budovanie dobrého vzťahu s ním je dôležité zaznamenávať všetky fázy predajného procesu. Pomocou modulu Sales Force Automation (SFA) riadite všetky predajné aktivity jednoducho a s úplným prehľadom. Sledujte, zaznamenávajte a vyhodnocujte všetky aktivity, ktoré ste pri tom-ktorom zákazníkovi uskutočnili.

Vďaka aplikácii na riadenie predaja získate nástroj na: 

  • efektívnu prácu s kontaktmi, leadmi a obchodnými príležitosťami a zaznamenávanie všetkých obchodných aktivít v reálnom čase;
  • cielenejšie uspokojovanie potrieb zákazníkov,
  • vyhodnocovanie a prehľadný reporting získaných údajov;
  • udržanie know-how v spoločnosti;
  • manažérske riadenie obchodných tímov.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Prečo by malo byť riadenie predaja pre vás zaujímavé?
  • Čo všetko dokáže spraviť efektívne riadenie predaja pre váš biznis?
  • Čo získate využívaním tohto riešenia?

 

Chcete riadiť obchodné aktivity efektívnejšie a zvýšiť produktivitu obchodníkov? Millennium riešenie na Riadenie predaja