Riadenie predaja úverových produktov

Riadenie predaja úverových produktov

Loan Processing System (LPS) je informačný systém, ktorý riadi, automatizuje a výrazne zefektívňuje priebeh celého procesu predaja úverových produktov. LPS šetrí finančné prostriedky a personálne zdroje banky, posilňuje povesť finančnej inštitúcie na trhu a zvyšuje lojalitu zákazníkov.

Vďaka LPS riešeniu získate nástroj na: 

  • skrátenie času spracovania žiadostí o 60%;
  • zjednodušenie práce klientských pracovníkov a rýchlejšia obsluha klientov;
  • podporu lojality zákazníkov proklientským prístupom;
  • získanie prehľadu o aktuálnom počte a stave prebiehajúcich žiadostí;
  • zníženie nákladov vo forme časových a personálnych úspor;
  • automatizáciu procesov a odstránenie nadbytočnej administratívy.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Čo je Loan Processing System (LPS)?
  • Popis hlavných funkcií, ktoré ponúka LPS riešenie (automatizácia procesov, práca s produktami, zlepšenie obchodnej logiky, reporting)
  • Aké sú výhody nasadenia riešenia LPS vo vašej banke?
  • Aké sú hlavné prínosy riešenia pre váš biznis?

Chcete zefektívniť úverové procesy a zvýšiť predaj až o 50%?LPS - manažment predaja úverových produktov