Riadenie grantov

Riadenie grantov

Grantová finančná pomoc na podporu podnikania je časovo, odborne a administratívne náročná činnosť pre poskytovateľov, ako aj orgány EÚ. Systém na riadenie grantov automatizuje celý proces, preto by mal byť nevyhnutnou súčasťou pri grantovej pomoci.

Vďaka Systému na riadenie grantov budete: 

  • riadiť projekty a ich proces schvaľovania automatizovane;
  • mať prehľad o žiadateľoch o finančné prostriedky;
  • kontrolovať celý priebeh projektu s možnosťou zásahu doň;
  • sledovať históriu komunikácie počas celého procesu schvaľovania;
  • jednoducho monitorovať schválené projekty.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Prečo je Systém na riadenie grantov pre vás zaujímavý?
  • Čo všetko riešenie dokáže?
  • Aké benefity vám prinesie jeho implementácia?

Chcete získať prehľad o projektoch a zautomatizovať proces ich schvaľovania?
Systém na riadenie grantov Grant management