Process Mining

Process Mining

Process Mining je inovatívna technika procesného riadenia, ktoré umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenávaných udalostí z uplynulého obdobia, uchovaných vo firemných informačných systémoch. Vďaka týmto dátam je možné navrhnúť opatrenia smerujúce k optimalizácii a zefektívneniu firemných procesov.

Vďaka Process Miningu budete schopní definovať návrhy na zlepšenie, akými môžu byť: 

  • úprava a prehodnotenie existujúcich procesov;
  • zmeny v informačných systémoch;
  • zavedenie časových SLA;
  • zavedenie dodatočných pravidiel a kontrol;
  • optimalizácia ľudských zdrojov.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Čo je Process Mining?
  • Na aké vaše biznis otázky vám zodpovie?
  • Na aké typy procesov ho možno využiť?
  • Ako funguje?
  • Ako využiť výstupy Process Miningu pre váš biznis?

 

Chcete zoptimalizovať firemné procesy a využiť získaný čas na dôležitejšie aktivity? Riešenie na zefektívnenie procesov Process Mining