Referencie

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach výskumu, vývoja, výroby, dovozu a predaja motorových vozidiel a ich komponentov. ZAP SR vznikol v roku 1993 s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu. V súčasnosti združuje 161 členov. Naším zákazníkom je od roku 2006.


33eur.sk – elektronická služba na overenie nároku na správny poplatok

Dodanie projektu: február 2017

Projekt 33€ je elektronická služba, ktorá veľmi jednoduchým spôsobom rieši zmenu legislatívy, dotýkajúcu sa hromadných dovozcov automobilov. Tí na základe zmeny v zákone nebudú viac musieť platiť vysoké sumy za dovoz áut podľa výkonu ich motora, ale len základný poplatok vo výške 33€ za zápis prvého držiteľa motorového vozidla. Spoločnosti, ktoré majú tento nárok, presne definuje zákon – ten je možné si ľahko overiť prostredníctvom zadania IČO spoločnosti do intuitívnej webovej aplikácie 33eur.sk.
Efektívny systém pre verejnú správu mimo štátny cloud bol dodaný v rekordne krátkom čase, čím sme prispeli k časovej a finančnej úspore. Preverenie dôležitých údajov prebieha rýchlo a spoľahlivo v online prostredí a odpadá potreba návštevy úradu.

Riešenie zmeny legislatívy nekomplikovaným spôsobom uľahčuje život hromadným importérom, ako aj zamestnancom Dopravného inšpektorátu a prináša im viacero výhod:

 • šetrí čas a náklady hromadným dovozcom áut, ako aj pracovníkom Dopravného inšpektorátu;
 • nenáročné overenie nároku subjektu na správny poplatok 33 € – odkiaľkoľvek s prístupom na internet a zdarma;
 • používateľsky jednoduché a zvládnuteľné pre každého užívateľa;
 • bez nutnosti použitia elektronickej identifikačnej karty;
 • názov riešenia podľa výšky poplatku zjednodušuje vyhľadanie webovej aplikácie vo vyhľadávačoch.

Elektronické služby internetového portálu iDovoz.sk

Dĺžka projektu: 6 mesiacov

iDovoz.sk je internetový portál, ktorý vznikol za účelom elektronizácie a zefektívnenia procesu poskytnutia potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom. O takéto potvrdenie je potrebné požiadať v prípade jednotlivo dovezených vozidiel zo zahraničia. Do konca roka 2015 musel žiadateľ uhradiť poplatok šekom a úradník na Okresnom úrade následne spároval šek so žiadosťou. Uvedením internetového portálu do prevádzky dňa 1. 1. 2016 je celý proces riešený elektronicky priamo cez portál iDovoz.sk.

Benefity riešenia pre žiadateľov:

 • elektronizácia celého procesu bez nutnosti návštevy pošty,
 • výrazné skrátenie doby vystavenia potvrdenia z niekoľkých hodín až dní na minúty,
 • možnosť výberu z viacerých spôsobov úhrady poplatku,
 • minimalizácia prácnosti pri získaní potvrdenia (žiadateľ zadáva len VIN, telefón alebo email),
 • vystavenie a získanie potvrdenia okamžite a online,
 • overenie uhradenia poplatku zo strany úradníka bez nutnosti predloženia potvrdenia žiadateľom.

Elektronický register starých vozidiel

Začiatok projektu: Január 2014

Novela zákona 223/2001 o odpadoch priniesla potrebu zmeny existujúceho portálu, ktorá znamenala možnosť vyradiť z evidencie aj neexistujúce vozidlá (v situácii, kedy nemal majiteľ potvrdenie o likvidácii vozidla). Schválená novela si žiadala prepojenie troch existujúcich strán (Obvodný úrad životného prostredia, Enviromentálny fond, Ministerstvo vnútra SR), riešenie teda muselo prepojiť dotknuté inštitúcie.
V čase schválenia novely existoval portál eZAP.sk, ktorý však bol vyvinutý na starších technológiách a s neaktuálnym dizajnom. Okrem toho neobsahoval práve potrebnú časť pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách.

Pre zákazníka sme vytvorili moderný systém pre spracovateľov starých vozidiel aj s funkcionalitou pre potvrdenia o neexistujúcich vozidlách.
Zjednotili sme riešenia na jednej platforme, modernizovali dovtedy existujúcu spracovateľskú platformu (vrátane mobilných technológií), pripravili intuitívnu navigáciu na portáli a vďaka tomu celkovo uľahčili komunikáciu medzi jednotlivými používateľmi portálu.
Toto integrované webové riešenie nesie názov Elektronický register starých vozidiel – ersv.sk.

Elektronický register starých vozidiel prináša nasledovné benefity:

 • občanovi sme umožnili nájsť na jedinom portáli všetky potrebné informácie a formuláre pre zákonnú likvidáciu neexistujúcich vozidiel,
 • zmodernizovali sme pôvodný portál a zatraktívnili dizajn, ktorý je maximálne intuitívny,
 • občanom sme umožnili pristupovať na portál zo svojich smartfónov, čo je v súčasnosti nevyhnutnosťou.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)