Referencie

Slovenská sporiteľňa logo

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. V súčasnosti je s 2,4 milióna klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Svojim klientom poskytuje komplexnú škálu bankových produktov od bežných účtov cez termínované vklady, úvery, platobný styk až po služby elektronického bankovníctva či mobilné aplikácie. Je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny Erste Group Bank AG. Banka preferuje aktívny individuálny prístup ku klientom založený na odbornom finančnom poradenstve a na vzájomnej dôvere.

CRM pre správu klientov zo segmentu malých a stredných podnikov

Slovenská sporiteľňa má vo svojom portfóliu viac ako 30 % firiem zo segmentu SME. Klientske dáta, ako aj evidovanie vzťahu s nimi, boli spracovávané v rôznych systémoch a neboli dostuné na jednom mieste. V rámci skupiny Erste už Microsoft Dynamics CRM poznali a využívali jeho výhody. Aplikovaný bol pre prácu s veľkými korporátnymi klientmi. Aj na základe tejto skúsenosti sa Slovenská sporiteľňa rozhodla implementovať podobné riešenie v rámci banky pre segment SME.

Základom riešenia pre riadenie vzťahov s firemnými klientmi Slovenskej sporiteľne je platforma Microsoft Dynamics CRM 2013. Ide o systém, ktorý umožňuje komplexný pohľad na klienta a zároveň ponúka robustnú platformu pre ďalší rozvoj CRM funkcionalít ako aj jej integráciu s inými aplikáciami.

  • Slovenská sporiteľňa získala vo veľmi krátkom čase plnohodnotné riešenie pre riadenie vzťahov s firemnými klientmi zo segmentu SME,
  • vyššia prehľadnosť dát formou komplexného 360° pohľadu na zákazníka a rýchlejší prístup k nim,
  • spojenie štandardného Microsoft Outlook s Microsoft Dynamics CRM 2013 a možnosť ich synchronizáci,
  • riešenie umožňuje jednoduché vyhľadávanie, prehľad a výber súčasných aj potenciálnych klientov, zisťovanie stavu obchodných príležitostí a zoznam plánovaných a uskutočnených aktivít,
  • vďaka nášmu riešeniu sa podarilo zapojiť produktové útvary priamo do starostlivosti o firemného klienta.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)