Referencie

Slovak Telekom logo

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor, poskytujúci komplexné portfólio dátových a hlasových služieb. Pod značkou Telekom ponúkame jednotlivcom, domácnostiam a firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej siete. Je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group, ktorej majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG. Našim klientom je Slovak Telekom od roku 2003.

Internetová prezentácia spoločnosti

Internetová prezentácia spĺňa funkciu marketingového nástroja a slúži na priamu podporu služieb. Z tohto dôvodu je celková štruktúra rozdelená na tri segmenty podľa definovaných cieľových skupín. Vzhľadom na veľké množstvo služieb, ponúkaných jednotlivým cieľovým skupinám, bola stanovená koncepcia a workflow správy obsahu. Arnia CMS bol upravený tak, aby administrácia obsahu umožnila k jednotlivým dokumentom priraďovať vybraný segment. Manažment dokumentov v kľúčovej časti prezentácie je časovo nenáročný a intuitívny. V rámci Arnia CMS bolo implementovaných veľké množstvo zákazníckych modulov. Internetové prezentácie nájdete na adrese http://www.tcom.sk alebo http://www.slovaktelekom.sk.