Referencie

Sberbank CZ pôsobí na českom trhu od roku 1993, od začiatku januára 1997 funguje ako samostatná akciová spoločnosť. Služby Sberbank CZ využíva takmer 125-tisíc aktívnych klientov v Českej republike. Majoritným vlastníkom banky je Sberbank Europe AG so sídlom vo Viedni. Sberbank CZ je súčasťou najväčšej a najrýchlejšie sa rozvíjajúcej bankovej skupiny na svete, ktorá pôsobí v 22 krajinách sveta.

Proof of Concept pre Sberbank CZ

Pre Sberbank CZ, akciovú spoločnosť, sme realizovali v roku 2017 rozsiahlu analýzu a Proof of Concept (PoC) k nasadeniu CRM riešenia. Išlo o hĺbkové zanalyzovanie prostredia, biznis požiadaviek, IT infraštruktúry, systémových integrácií či nákladov na riešenie aj vypracovanie implementačného návrhu. Na analýze sme spolupracovali s naším partnerom, spoločnosťou Unicorn Systems, a. s.

Hlavnou požiadavkou banky bola implementácia riešenia, ktoré:

  • zefektívni a zmodernizuje obchodné a predajné procesy,
  • zlepší starostlivosť o zákazníkov a zvýši možnosti predaja s využitím moderných technológií,
  • zabezpečí integráciu na systémy tretích strán a bude užívateľsky prívetivé,
  • prepojením všetkých informácií do jedného systému zvýši rýchlosť obsluhy klientov banky.

Realizovaný PoC preukázal prínosy implementácie. Banka získa užívateľsky prívetivé CRM riešenie a ďalšie výhody:

  • 360-stupňový pohľad na existujúcich i potenciálnych zákazníkov,
  • prehľad o obchodných aktivitách,
  • nástroj pre efektívnu prípravu na stretnutia s klientmi,
  • prehľadnejšie a cielenejšie riadenie follow-up aktivít.
Natívny reporting nad platformou Microsoft Dynamics 365 poskytol manažérsky prehľad o obchodných aktivitách predajcov či pobočiek a o úspešnosti predaja produktov. Na základe štúdií si Sberbank zvolila platformu Microsoft Dynamics 365, a teda riešenie v cloude a v najaktuálnejšej dostupnej verzii.