Referencie

SARIO - Millennium referencia

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu, ktorej hlavným cieľom je transformovať Slovenskú republiku na technologicko-inovačné talentové biznis centrum Európy prostredníctvom partnerstiev s firmami zvažujúcimi investovanie v strednej Európe. 

Mobilné CRM riešenie

Zamestnanci odboru zahraničného obchodu v spoločnosti SARIO pracujú pri realizácii podpory investičných projektov s veľkým množstvom informácií, ktoré je nevyhnutné evidovať a ďalej spracovávať. Doposiaľ využívali na výkon týchto činností custom webovú aplikáciu, ktorá však postupom času zastarávala a už naďalej neprinášala reálne prínosy smerujúce k nárastu produktivity zamestnancov. S cieľom vymeniť existujúcu aplikáciu za modernejšiu a používateľsky prívetivejšiu sa agentúra SARIO obrátila na našu spoločnosť.

Na základe analýzy požiadaviek sa spoločnosť na základe našich odporúčaní rozhodla využiť pre svoje potreby platformu Resco Mobile CRM. Jej implementáciou sme spoločnosti SARIO dodali moderný evidenčný systém, ktorý slúži zamestnancom na zaznamenávanie kontaktov, projektov, stretnutí, podujatí či informácií k partnerským krajinám a spoločnostiam či flexibilné CRM riešenie, ktoré môžu zamestnanci využívať na efektívnejšie spravovanie obchodných prípadov. Mobilné CRM riešenie prinieslo používateľom nielen intuitívne prostredie, zjednodušujúce každodennú prácu zamestnancov so systémom, ale aj jednotné úložisko všetkých informácií, zefektívnenie vyhľadávania záznamov a potrebných informácií či prehľadný reporting nad zrealizovanými aktivitami a projektmi.