Referencie

Raiffeisen_Bank.svg

Raiffeisenbank je univerzálnou bankou pôsobiacou na českom trhu už od roku 1993. Podľa celkových aktív je piatou najväčšou bankou v Českej republike. Do portfólia produktov banky patrí vedenie osobných a firemných účtov, úverových, investičných či sporiacich produktov, ako aj poradenstvo pre firemnú či korporátnu klientelu.

Knowledge Management pre Raiffeisenbank

Banke Raiffeisenbank sme dodali Knowledge Manažment systém s názvom Rbook. Riešenie predstavuje modernú znalostnú bázu, ktorá zamestnancom Raiffeisenbank poskytuje vždy aktuálne a jednotné informácie prostredníctvom tzv. článkov (informácie o jednotlivých bankových produktoch, interných procesoch, postupoch, manuáloch a normách).

Dodané riešenie zákazníkovi prinieslo:

  • zefektívnenie práce s internými informáciami vďaka jednoduchej tvorbe, schvaľovaniu a publikovaniu článkov, možnosti intuitívneho vyhľadávania informácií či rýchleho exportu článkov do PDF;
  • sprístupnenie dôležitých a aktuálnych informácií o produktoch, smerniciach, normách, postupoch a procesoch zamestnancom banky v prehľadnej forme, ktoré zabezpečia jednotné dodržiavanie internej politiky;
  • zjednotenie komunikácie smerom ku klientovi – vďaka informáciám o bankových produktoch, aktuálnych kampaniach či zmenách vedia pracovníci na pobočkách či v call centrách poskytovať svojim klientom vždy aktuálne a správne informácie;
  • zobrazenie najdôležitejších informácií jednotlivým oddeleniam pomocou prehľadných dashboardov;
  • zabezpečenie vizuálne moderného vzhľadu a používateľsky prívetivého prostredia systému vďaka redizajnu riešenia;
  • dodanie moderného a flexibilného riešenia na technológii Microsoft SharePoint s potenciálom ďalšieho rozvoja.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)