Referencie

Logo poštová banka

Poštová banka patrí v rámci slovenského bankového trhu k stredne veľkým bankovým domom. Má 30 vlastných pobočiek a na základe partnerstva so Slovenskou poštou poskytuje svoje produkty a služby aj prostredníctvom približne 1 600 pôšt po celom Slovensku. V roku 2010 rozšírila svoju sieť do susednej Českej republiky. Poštová banka patrí medzi našich významných klientov od roku 2009.

Intranetový systém

Začiatok projektu: Apríl 2011

Intranetové riešenie je miestom integrácie veľkého množstva aplikácií a služieb, určených pre zamestnancov banky. Systém patrí ku kľúčovým informačným zdrojom pre všetkých pracovníkov – od vzťahových manažérov až po vrcholové vedenie. Veľkým benefitom pre používateľov intranetu je prehľadnosť poskytovaných služieb a účelnosť integrovaných aplikácií. Redaktori oceňujú jednoduchú tvorbu a správu publikovaných informácií. Súčasťou intranetu je aj DMS.

Internetová prezentácia banky

Začiatok projektu: Jún 2009

Internetová prezentácia Poštovej banky patrí k jedným z ťažiskových marketingových komunikačných nástrojov. Projekt redizajnu mal za cieľ sprehľadniť informácie, zjednotiť vizuálnu komunikáciu, zvýšiť návštevnosť stránok a integrovať online služby pre klientov. Využitím nášho riešenia Arnia CMS banka získala flexibilnú platformu s možnosťou ďalšieho rozvoja a rozširovania. Arnia CMS umožňuje redaktorom operatívnu správu a aktualizáciu štandardných textových a obrázkových informácií cez prívetivé používateľské rozhranie bez potreby znalosti html programovania. Riešenie sa nachádza na adrese www.pabk.sk.