Referencie

Poštová poisťovňa - Millennium klient

Poisťovňa Poštovej banky sa stala súčasťou finančnej skupiny Poštovej banky v roku 2008 akvizíciou Poisťovne TATRA. Víziou spoločnosti je „byť lídrom v poskytovaní základných finančných služieb v malých mestách a dedinách“. Našim zákazníkom je od roku 2009.

Internetová prezentácia poisťovne

Začiatok projektu: September 2009

Internetová prezentácia poisťovne patrí k ťažiskovým marketingovým komunikačným nástrojom, informuje o dianí v organizácii a sprehľadňuje orientáciu v produktovom portfóliu. Využitím nášho riešenia Arnia CMS získala DSS flexibilnú platformu s možnosťou ďalšieho rozvoja a rozširovania. Arnia CMS umožňuje redaktorom operatívnu správu a aktualizáciu štandardných textových a obrázkových informácií cez prívetivé používateľské rozhranie bez potreby znalosti html programovania. Riešenie sa nachádza na adrese http://www.ppabk.sk.