Referencie

Millennium referencia Patria Finance

Spoločnosť Patria Finance, založená v roku 2001 a je členom skupiny ČSOB. Ako člen Burzy cenných papierov Praha je zastúpená v niekoľkých jej orgánoch a disponuje licenciou na obchodovanie s domácimi aj zahraničnými cennými papiermi. Patria je držiteľom oprávnenia Českej národnej banky.  Svoje profesionálne služby poskytuje individuálnym investorom a fyzickým či právnickým osobám umožňuje prístup na svetové i lokálne kapitálové trhy.

Automatizácia e-mailových kampaní v CRM systéme

Spoločnosti Patria Finance sme dodali inovatívne riešenie na efektívne riadenie e-mailových kampaní priamo do prostredia CRM, s dlhodobým cieľom automatizovať marketingové aktivity. Jedná sa o riešenie položené na platforme Microsoft Dynamics 365 s rozšírením o nástroj na marketingovú automatizáciu ClickDimensions.

Automatizácia marketingu zlepšuje komunikáciu so zákazníkom, poskytuje lepší pohľad na výkonnosť kampaní a vedie k zvýšeniu predajov v krátkom čase. Projekt začal zavedením riešenia na riadenie e-mailových kampaní, ktoré si Patria dokáže po novom realizovať end-to-end vo vlastnej réžii – od jednoduchej prípravy mailing listu a dizajnu až po jeho exekúciu a vyhodnotenie. Prehľadný reporting poskytuje cennú spätnú väzbu o miere doručenia, otvorenia či prekliku.

Ako lokálny partner spoločnosti ClickDimensions pre český a slovenský trh sme riešenie dokázali nasadiť a pilotne otestovať v rekordne krátkom čase. Prvá fáza, e-mail marketing, bola spoločnosti Patria Finance dodaná v priebehu jedného mesiaca.

Benefity, ktoré Patrii prinesie e-mail marketing v CRM systéme:

  • zrýchlenie prípravy a exekúcie marketingových aktivít;
  • jednoduché vytvorenie šablóny e-mailu cez intuitívny editor či mailingového listu, priamo v známom prostredí CRM systému;
  • zhromaždenie dát a ich aktívne využívanie pre cielenejšiu a osobnejšiu komunikáciu;
  • efektívnejšie oslovenie v správnom čase so správnou ponukou;
  • úsporu času manažmentu vďaka prehľadnému reportingu merateľných metrík;
  • prepojenie marketingových a obchodných dát a aktivít;
  • personalizácia a lepšie zacielenie marketingovej komunikácie na správnych zákazníkov;
  • zlepšenie celkového dojmu zákazníka z formy oslovenia a komunikácie;
  • získavanie cennej spätnej väzby od zákazníkov;
  • potenciál ponúknuť do budúcna komplexné riešenie a možnosť zautomatizovať procesy.