Referencie

Orange logo

 

Orange je lídrom na telekomunikačnom trhu s viac ako 2,8 milióna aktívnych zákazníkov. Výlučným majiteľom akcií spoločnosti je skupina France Telecom prostredníctvom Atlas Services Belgicko. V súčasnosti Orange prevádzkuje okrem mobilnej siete aj pevnú sieť, v ktorej poskytuje služby optického pripojenia na internet a digitálnej televízie. Orange je našim významným klientom od roku 2001.

Retenčná aplikácia

Efektívne riadenie obchodnej siete zastáva pre Orange veľmi dôležitú úlohu. Priestor na zlepšenie už tak skvelých obchodných výsledkov priniesla implementácia retenčnej aplikácie, ktorá bola súčasťou komplexného riešenia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) postavenej na platforme Microsoft Dynamics CRM a kde bol využitý jej servisný modul.

Hlavnými úlohami retenčnej aplikácie je:

  • Zaznamenávať všetky retenčné a prevenčné události,
  • automaticky prerozdelovať prípady poďla stanoveného kľúča medzi jednotlivých pracovníkov oddelenia retencie a prevencie, čo vedie k odbremeneniu teamleadrov, zníženiu administratívnej náročnosti a zvýšeniu rýchlosti takéhoto prideľovania.
  • navigovať používaťeľov počas celého procesu riešenia konkrétneho prípadu,
  • evidovať ponuky na úrovni zákazníka, vďaka čomu sa predíde opakovaniu predajných ponúk a zníži sa riziko možného podráždenia zákazníka.

Veľkú výhodu pre vedúcich pracovníkov predstavujú nástroje na sledovanie a vyhodnocovanie úspešnosti retenčných aktivít jednotlivých tímov, ktoré tak poskytujú prehľad o ich aktivitách a zároveň sú kľúčom k lepšej produktivite.

Stiahnuť riešenie (pdf)

 

CRM systém na správu B2B zákazníkov

Začiatok projektu: December, 2014

Dĺžka projektu: 6 mesiacov

Do konca roku 2014 využívala spoločnosť Orange na svoje obchodné aktivity pôvodný CRM systém, ktorý už naďalej nedokázal spĺňať všetky spoločnosťou požadované kritériá a postupne zastarával. Orange sa rozhodol túto situáciu vyriešiť a nahradiť neefektívne fungujúci systém za modernú platformu na správu B2B zákazníkov, Microsoft Dynamics CRM 2013.

Všetky aplikácie, ktoré spoločnosť využívala a doposiaľ neboli návzájom prepojené, sme upgradovali a integrovali v rámci tejto platformy. Orange tak zároveň získal možnosť pridávať do budúcna aj ďalšie aplikácie, ktoré už budú navzájom prepojené, čím sa predíde neefektívnej práci s informáciami. Vďaka novému CRM systému získali zamestnanci nielen komplexný, 360stupňový pohľad na B2B zákazníka, ale aj možnosť sledovať a identifikovať obchodné príležitosti či monitorovať celý proces obsluhy zákazníkov. Manažéri obchodných oddelení majú prehľad nad aktivitami a samotným dosahovaním cieľov prostredníctvom prehľadného reportingu. Všetky fukncionality CRM systému vedú k účinnejšej a kvalitnejšej obsluhe firemných zákazníkov, zvýšeniu efektivity práce s informáciami a v konečnom dôsledku k zvyšovaniu obratu celej spoločnosti.

Z dôvodu neustáleho zastarávania technológií si spoločnosť Orange Slovensko prešlo počas roku 2017 upgradom CRM riešenia z Microsoft Dynamics 2013 na aktuálnejšiu verziu Microsoft Dynamics 2016. Novšia verzia obsahuje natívne vstavané funkcie a prvky, ktoré nie je potrebné osobitne prispôsobovať a samostatne ich vyvíjať. Širšie spektrum možností a funkcií užívateľského rozhrania pomáha používateľom pracovať rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie.

Knowledge management

Začiatok projektu: December, 2011

Orange vybudoval rozsiahlu predajnú sieť, ktorá pozostáva z približne 3 600 predajcov a členov podporných útvarov.

Orange dlhodobo dosahuje vynikajúce obchodné výsledky aj vďaka vhodnému riadeniu obchodnej siete. Internou analýzou boli zistené ďalšie možnosti optimalizácie prístupu k potrebným predajným informáciám. Doterajší systém databázy znalostí prestával spĺňať zvyšujúce sa nároky na kvalitu, dostupnosť a rýchlosť vyhľadania informácií.

Toto zistenie motivovalo Orange priniesť do práce predajnej siete novú kvalitu, smerujúcu k vyššej efektivite pracovníkov. Spoločnosť sa rozhodla pre implementáciu nového robustného riešenia, postaveného na najmodernejších portálových technológiách spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Orange, si na zvýšenie produktivity obchodnej siete vybral ako podporný nástroj rozsiahlu databázu znalostí, postavenú na Microsoft Sharepoint 2010. Všetky potrebné informácie pre 3 600 členov predajného tímu sú integrované do robustného centrálneho systému.

  • Databáza znalostí umožňuje vnútrofiremne vymieňať si informácie, potrebné pre efektívny predaj produktov a excelentný zákaznícky servis.
  • Členovia tímu predajnej siete majú okamžitý prístup k informáciám, nevyhnutým k rýchlej obsluhe zákazníka.
  • Riadenie informácií v databáze znalostí získalo novú kvalitu a prebieha kontrolovaným a auditovateľným spôsobom.
  • Orange získal moderný, ľahko rozširovateľný informačný systém, s dlhodobou a stabilnou platformou, ktorá zvládne očakávaný nápor na výkonnosť.
Millennium ako Industry Winner 2012 za knowledge management riešenie

Ocenenia

  • Microsoft Industry Award Winner 2012 – najlepšie riešenie migrácie na Microsoft platformu
Stiahnuť prípadovú štúdiu