Referencie

Onkologický ústav svätej Alžbety logo

 

Onkologický ústav svätej Alžbety patrí medzi vedúce špičkové onkologické zariadenia na Slovensku.  Jeho súčasťou sú taktiež preventívne a stomatologické ordinácie a ordinácie všeobecného lekárstva. Ústav s 15 klinikami je zároveň jediným zariadením s lôžkovým oddelením nukleárnej medicíny a je pripravený ošetrovať i kontaminované osoby. Nemocnica je neštátne cirkevné zdravotnícke zariadenie od roku 1996. Našim klientom je Onkologický ústav svätej Alžbety od roku 2006.

Portálové riešenie pre elektronické žiadanky a zobrazovanie výsledkov

Začiatok projektu: Február 2011

Riešenie pre sledovanie výsledkov vyšetrení je portálovou aplikáciou, vyvinutou na mieru pre Onkologický ústav sv. Alžbety. Aplikácia predstavuje komplexne riadený a administrovaný informačný systém nemocnice, ku ktorej pristupujú lekári, laboranti a zdravotníci. Lekári tak nájdu na jednom mieste a v prehľadnej forme všetky najaktuálnejšie informácie o pacientovom zdravotnom stave. Po nasadení systému do produkčnej prevádzky sa skrátil čas obslúženia pacientov u ošetrujúceho lekára, ako aj nepríjemný čas čakania na výsledky vyšetrení.

Internetová prezentácia nemocnice

Začiatok projektu: Január 2011

Webová stránka je postavená na systéme riadenia obsahu Arnia CMS, vyvinutého našou spoločnosťou. Nové komunikačné riešenie umožňuje aktívne vytváranie kontaktov s pacientmi nemocnice a slúži aj ako informačný kanál pre preventívne prehliadky pre nových klientov. Internetová prezentácia kladie veľký dôraz na prehľadnosť a intuitívne ovládanie. Nájdete ju na adrese http://www.ousa.sk.