Referencie

O2 logo

O2 Slovakia je mobilný operátor, ktorý pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007. Má viac ako 1,5 milióna zákazníkov a je zároveň najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom na Slovensku. V roku 2013 sa stal po piaty krát operátorom roka v nezávislej ankete zákazníkov. Od januára 2014 patrí do investičnej skupiny PPF. O2 Slovakia je našim zákazníkom od roku 2013.

O2 Univerzita – portál na vzdelávanie zamestnancov

Začiatok projektu: apríl 2015

Dĺžka projektu: 4 mesiace

O2 Slovakia má sieť interných trénerov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie predajcov, ich školenie a testovanie. Spoločnosť hľadala technologické riešenie riadenia systému vzdelávania. Cieľom bolo získať nástroj, ktorý by v sebe integroval možnosť naplánovania školení v závislosti od možností kariérneho rastu.

Vzdelávací systém O2 Univerzita je postavený na platforme SharePoint 2013. Vzhľadom na obrovský potenciál cloudu a pozitívnu skúsenosť z projektu O2 Svet, O2 Slovakia si pre zastrešenie celého projektu zvolilo Microsoft Azure.

 • Pri tvorbe otázok a testov sme trénerom poskytli oveľa väčšiu voľnosť, a zároveň sa nám podarilo rozšíriť obsahy a použiteľnosť testov. Tréneri tak majú k dispozícii množstvo otázok rôzneho typu, z ktorých môžu vyskladať testy pre rôzne skupiny riešiteľov.
 • Jednoduchý prístup bez nutnosti používať aplikácie tretích strán, pričom užívatelia aj tréneri môžu využívať aplikáciu kedykoľvek
 • Tréneri dostávajú reporty a spätnú väzbu ihneď, dokážu v nich vyhľadávať a analyticky vyhodnocovať získané údaje.
 • Intuitívne navigovanie pri používaní aplikácie bez toho, aby koncoví užívatelia potrebovali absolvovať používateľský kurz.
 • Efektívnejšie a kvalitnejšie služby, keďže zamestnanci sú nútení neustále sa prostredníctvom testov vzdelávať.

O2 Svet – Knowledge management system

Začiatok projektu: Apríl 2014

Dĺžka projektu: 4 mesiacov
  Cieľom projektu O2 SVET (Knowledge Management) bolo úplným dodávateľským spôsobom vybudovať a prevádzkovať aplikáciu na manažment predajnej siete. Riešenie portálu O2 SVET malo nahradiť dovtedy používaný Infoportál, ktorý tvoril len jeho časť a zastreší ďalšie rozšírené funkcionality pre užívateľov.

Najvhodnejšou platformou na realizáciu zadania, a to do veľkej miery natívnym spôsobom, je platforma Microsoft Sharepoint 2013. Spolu s operačným systémom Microsoft Windows Server 2012 a Microsoft SQL Server 2012 tvorili základné piliere IT architektúry riešenia. Celá spomínaná infraštruktúra bola umiestnená v prostredí Microsoft Azure.

Hlavnou súčasťou portálu O2 SVET je databáza znalostí O2 Slovakia. V rámci databázy znalostí sú uložené informácie rôzneho typu a v rôznej forme.

Nasadenie knowledge management systému prinieslo nasledovné benefity:

 • Zákazník získal kompletne outsourcované riešenie vrátane infraštruktúry.
 • Predajná sieť má dostupné všetky podklady na svoju prácu a administrátori všetky predpoklady pre rýchly a operatívny manažment riešenia.
 • Podarilo sa nám skrátiť čas vyhľadávania informácií o klientovi rádovo z minút na sekundy.
 • Dosiahli sme to aj pravidlom „3 clicks for everything!“ (v minulosti bolo potrebné na niektoré operácie 9 a viac klikov).
 • Zabezpečili sme implementáciu riešenia pre viac ako 1200 koncových užívateľov.
 • Dostupnosť systému je garantovaná na 99,7 %.