Referencie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Millennium referencia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre základné, stredné a vysoké školy ako i pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku a pre štátnu starostlivosť o mládež a šport. Klientom spoločnosti Millennium je od roku 2009.

Edičný portál na manažment predaja učebníc pre školy

Začiatok projektu: November 2009

Ministerstvo využíva Edičný portál ako hlavný komunikačný nástroj pre informovanie odbornej verejnosti o vyhlasovaných konkurzoch na materiálne didaktické pomôcky. Portál slúži taktiež na prijímanie objednávok na učebnice zo strany škôl a pomáha riadiacim pracovníkom v školstve orientovať sa v edičnej politike ministerstva. Riešenie sa nachádza na adrese https://edicnyportal.iedu.sk.