Referencie

Millennium klient - Merz

Spoločnosť Merz pôsobí na českom trhu od roku 1991 a jej počiatočná orientácia na riadenie výrobných strojov a technologických procesov bola postupne nahradená zameraním na výrobné informačné systémy (MES) a informačné systémy všeobecného charakteru, pre ktoré na trhu neexistovalo štandardné „krabicové“ riešenie. Vývoj na trhu informačných technológií postupne nasmeroval spoločnosť k poradenstvu a systémovej integrácii. 

CRM upgrade

S cieľom zvýšiť kvalitu obsluhy svojich zákazníkov sa česká IT spoločnosť Merz rozhodla pre upgradovanie riešenia Microsoft Dynamics CRM 2015 na aktuálnejšiu verziu 2016, pričom si na základe referencií zvolila ako dodávateľa našu spoločnosť. Okrem upgradu riešenia sme pre spoločnosť zjednodušili pôvodne customizovaný systém tak, aby mohol využívať natívne funkcionality vo väčšej miere, čím sme prispeli k zefektívneniu práce obchodných manažérov spoločnosti Merz.  Rovnako sme zrealizovali úpravy obchodného procesu, integráciu systému s dokumentami typu Excel pre cenovú kalkuláciu zákazok a či implementáciu nástroja na podporu evidencie projektovej dokumentácie. Obchodní manažéri tak získali centrálne úložisko, ktoré združuje všetky dôležité informácie o jednotlivých obchodných prípadoch na jednom mieste, vďaka čomu sa zabezpečila vyššia flexibilita pri uspokojovaní zákazníckych potrieb.