Referencie

Millennium klient - Komerční banka

 

Komerční banka, a. s. patrí medzi popredné bankové inštitúcie v Českej republike, strednej i východnej Európe. Je materskou spoločnosťou Skupiny KB a súčasťou medzinárodnej skupiny Société Générale. Svojim zákazníkom poskytuje služby z oblasti retailového, podnikového a investičného bankovníctva prostredníctvom širokej siete pobočiek, priameho bankovníctva či vlastnej distribučnej siete. 

Operatívne CRM riešenie na obsluhu retailových klientov

Dodanie projektu: Október, 2017

Súčasťou projektu komplexnej obmeny bankových informačných systémov bola aj požiadavka na zvýšenie zákazníckej spokojnosti prostredníctvom implementácie moderného CRM riešenia na obsluhu zákazníkov z retail segmentu. Pri výbere platformy sa kládol dôraz predovšetkým na používateľskú prívetivosť a jej integráciu na systémy tretích strán, ktorá by agregovala všetky dáta do jedného systému a eliminovala potrebu manuálneho vyhľadávania informácií v rôznych systémoch a aplikáciách, ktoré banka dennodenne používa.

Ako vhodná technologická platforma, zabezpečujúca všetky požiadavky banky, bola zvolená Microsoft Dynamics CRM 2016, ktorá v čase implementácie CRM riešenia predstavovala najaktuálnejšiu on-prem verziu. Implementačný CRM projekt sme ako subdodávateľ zastrešovali spolu s našim integračným partnerom a riešenie sme k plnej spokojnosti klienta dodali v časovom horizonte 13 mesiacov od výberu vhodnej platformy. 

Implementáciou operatívneho CRM riešenia získala Komerční banka 360-stupňový pohľad na dáta retailových klientov a obchodné aktivity – vďaka lepšej obsluhe a realizáciou cross-sell a up-sell aktivít presne podľa individuálnych potrieb klientov sa nasadením systému postarala o nárast zákaznickej spokojnosti. Agregáciou informácií do jedného systému sa niekoľkonásobne zvýšila vyhľadateľnosť informácií na tzv. 3 kliky myšou, čo umožňuje pracovníkom banky pracovať  s informáciami okamžite, bez potreby vyhľadávania v systémoch tretích strán. Riešenie používa na dennej báze viac ako 3 500 používateľov na pobočkách banky.