Referencie

 

Hlavné mesto Bratislava patrí pod Magistrát hlavného mesta SR, ktorý je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zaoberá sa odbornými, administratívnymi a organizačnými prácami, ktoré sú spojené s plnením úloh mestských orgánov.

 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava. Okrem liniek MHD prevádzkuje prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB zastrešuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Webové portály pre Hlavné mesto SR a Dopravný podnik Bratislava

V máji tohto roku sme spustili do ostrej prevádzky nové webové portály pre Hlavné mesto SR a Dopravný podnik Bratislava. Nakoľko pôvodné webové sídla bratislava.skdpb.sk nevyhovovali ich používateľom, magistrát sa rozhodol pre zmenu. V rámci projektu sme dodali dva samostatné portály s jednotným dizajnom. Riešenie používateľom týchto webových portálov prinieslo:

  • používateľsky prívetivý CMS systém postavený na moderných technológiách,
  • responzívny dizajn pre prístup k informáciám cez mobilné zariadenia,
  • urýchlenie vyhľadávania informácií zjednodušením štruktúry webových sídel,
  • rýchlu aktualizáciu informácií na oboch webových portáloch v rámci jedného CMS systému a elimináciu potreby viacnásobného zadávania údajov,
  • webové sídla integrované na systémy tretích strán, ktoré sa interne používajú a navzájom spolu komunikujú,
  • nasadenie platformy pre ďalší vývoj a zlepšovanie poskytovania služieb občanom a podnikateľom,
  • neustálu dostupnosť a bezpečnosť dát prevádzkovaním riešenia v cloude.

Primárnym účelom webových sídel bratislava.sk a dpb.sk je oboznámiť obyvateľov hlavného mesta so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú dopravnej situácii a udalostí v meste Bratislava. 

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)