Referencie

Logo Heineken Slovensko

Heineken Slovensko je viac ako 19 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu so stabilným trhovým podielom na úrovni približne 42 %. Heineken Slovensko, a. s., je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. Naším klientom je od roku 2016, kedy sme spoločnosti implementovali CRM.

Implementácia Microsoft Dynamics 365

Začiatok projektu: apríl 2016

Spoločnosť Heineken Slovensko získala implementáciou Microsoft Dynamics 365 CRM riešenie, ktoré zamestnancom spoločnosti zefektívnilo procesy v oblasti predaja, marketingu a starostlivosti o zákazníka. Primárnymi užívateľmi riešenia sú Telesales operátori, pre ktorých je CRM riešenie jediným nosným nástrojom pre každodenný kontakt so zákazníkmi, niekoľkonásobne zvyšujúci kvalitu a rýchlosť ich obsluhy. Sekundárnymi užívateľmi sú Trade marketing oddelenie spolu so Sales oddelením spoločnosti Heineken.

Implementácia Microsoft Dynamics CRM v cloude a jeho integrácia na používané systémy priniesla spoločnosti Heineken nasledovné benefity:

 • CRM systém sa stal jednotným úložiskom všetkých potrebných údajov na efektívnu obsluhu zákazníkov, čo zvýšilo rýchlosť a kvalitu celého predajného procesu a riešenia zákazníckych požiadaviek – Heineken získal tzv. 360-stupňový pohľad na zákazníkov.
 • Odbúrala sa potreba fyzických telefónov a zabezpečilo sa pohodlné prijímanie a odosielanie zákazníckych hovorov priamo z PC. Hovor aktivuje automatické otvorenie zákazníckej karty v CRM systéme, vďaka čomu má operátor všetky potrebné informácie na vybavenie hovoru či vytvorenie objednávky.
 • Všetky predajné aktivity obchodných zástupcov a informácie o zákazníkoch zaznamenané v CRM sú zároveň k dispozícii telesales operátorom pri telefonickom kontakte so zákazníkom. Telesales môže naviazať na prácu Salesu a opačne, čo doposiaľ nebolo možné.
 • CRM ako jednotné úložisko všetkých informácií poskytuje okamžite k náhľadu aktuálne letákové akcie, predajné kampane cielené na zákazníka, ako aj up-selling a cross-selling možnosti.
 • Prehľadný reporting pre manažment spoločnosti a nový pohľad na zákazníkov slúži k efektívnejším manažérskym rozhodnutiam.
 • Integrácia CRM systému s ekonomickým systémom viedla k úspore nákladov na nákup softvérových licencií, nakoľko pracovníci Telesales oddelenia pristupujú len do CRM systému.

Vďaka nášmu riešeniu sa spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. stala prvou FMCG spoločnosťou na Slovensku, ktorá využíva online CRM. Inovatívnosť projektu spočíva vo využití online Microsoft Dynamics CRM riešenia, ktoré je umiestnené v Azure cloude spoločnosti Heineken.

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)

Cloudová aplikácia postavená na platforme Microsoft SharePoint Online

U nášho zákazníka Heineken Slovensko sme nasadili cloudovú aplikáciu na báze Microsoft SharePoint Online. Vďaka Travel Expenses, ako Heineken Slovensko interne nazvalo aplikáciu, sa zdigitalizoval celý proces podávania žiadostí o schválenie pracovnej cesty, o vyúčtovanie pracovných ciest aj schvaľovanie záloh na pracovné cesty. Riešenie zautomatizovalo viacúrovňový schvaľovací proces, ktorý pred tým prebiehal najmä v papierovej forme.

Medzi najdôležitejšie funkcionality cloudovej aplikácie patria:

 • automatické vypĺňanie údajov o zamestnancoch a finančných údajov pre všetky druhy výdavkov spojených s pracovnými cestami;
 • prístup do aplikácie pre všetkých zamestnancov kedykoľvek a z ktoréhokoľvek zariadenia;
 • prepojenie aplikácie s účtovným systémom;
 • možnosť účtovnej kontroly;
 • automatický import položiek, ktoré zamestnanec platil firemnou kartou;
 • poskytnutie relevantných údajov pre manažérsky reporting;
 • vkladanie rôznych typov príloh do žiadostí (napr. faktúry, bločky…);
 • možnosť tlače jednotlivých formulárov.

Dodané formuláre:

 • žiadosť o schválenie pracovnej cesty;
 • žiadosť o pridelenie zálohy;
 • žiadosť o vyúčtovanie pracovnej cesty.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)