Referencie

ERSTE Group - logo

Erste Group IT International, spol. s r.o. je pobočkou rakúskej spoločnosti, ktorá zastrešuje IT riešenia pre skupinu Erste Group – jedného z najväčších poskytovateľov bankových a finančných služieb v strednej a východnej Európe. Erste Group IT poskytuje služby v oblasti informačných technológií, informačných systémov, rovnako zastrešuje aj oblasť hardvéru a softvéru. Svoje služby poskytuje pre rakúsku Erste Group a aj pre ďalšie spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Erste GroupHolding.

Intranetové riešenie

Začiatok projektu: September 2015

Dĺžka projektu: 3 mesiace

Spoločnosť EGIT využívala na spoluprácu svojich zamestnancov intranetové riešenie postavené na platforme Microsoft SharePoint 2010. Vzhľadom na morálne zastaranie tejto platformy, ako aj nedostačujúce funkcionality sa spoločnosť rozhodla pristúpiť k vybudovaniu celého systému nanovo.
Okrem toho hľadala spôsob, ako zamestnancov nadchnúť k práci s týmto interným systémom, aby boli ešte viac motivovaní využívať v plnej miere možnosti, ktoré Intranet poskytuje.

Nové intranetové riešenie plní nasledovné funkcie:

 • Nástroj na kolaboráciu, na projektoch pre interných i externých spolupracovníkov.
 • Silná informačná databáza, tzv. interná Wiki, ktorá funguje ako základný nástroj pre orientáciu vo vnútrofiremnom svete.
 • Systém na riedenie vzdelávania zamestnancov.
 • Nástroj na manažovanie zamestnaneckých eventov, akými sú voľnočasové aktivity, party, grilovačky, team-buildingové akcie a podobne.
 • Erste locations – časť prinášajúca informácie najmä pre zamestnancov cestujúcich na služobné cesty do iných krajín v ktorých pôsobí skupina Erste.
 • Komunitné stránky ako ďalší komponent celkového riešenia majú za cieľ spájať ľudí tak po pracovnej, ako aj voľnočasovej stránke.
 • News portal, ktorý tvorí vstupnú bránu do sveta informácií a noviniek v rámci celej skupiny. Základnou zmenou oproti klasickému zverejňovaniu noviniek je fakt, že zamestnanci sami môžu vytvárať novinky.

Novým riešením klient získal nasledujúce benefity:

 • Klient v krátkom čase získal moderný nástroj na kooperáciu medzi zamestnancami pri práci na projektoch.
 • Vďaka zaujímavému používateľskému rozhraniu a podnetnému dizajnu sú používatelia viac motivovaní k práci so systémom, čím sa zvýšila ich efektivita pri spolupráci na projektoch.
 • Všetci zamestnanci si môžu jednoducho vyhľadávať potrebné informácii v informačnej databáze, tzv. wiki, čo umožňuje lepšiu pripravenosť a informovanosť každého člena tímu – od nováčika až po vedúceho manažéra.
 • Napomohli sme k tzv. work-life balance prístupu v spoločnosti vďaka komunitným stránkami portálu, prostredníctvom ktorého si môžu zamestnanci plánovať aj svoje spoločné voľnočasové aktivity.
 • Nové intranetové riešenie prinieslo úplne nové funkcionality, akými sú Manažment školení a Manažment udalostí.
 • Nový systém je postavený na Microsoft Sharepoint 2013, čím klient získal najmodernejišie možné riešenie.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)