Referencie

Millennium klient - Dôchodková správcovská Poštová banka

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s. sa stala súčasťou finančnej skupiny Poštovej banky v roku 2011 akvizíciou spoločnosti ČSOB d. s. s. Poslaním DSS je zhodnocovať úspory klientov v dôchodkových fondoch druhého piliera. K 30. 4. 2011 evidovala spoločnosť približne 94 tisíc klientov a spravované úspory vo výške 223 mil. eur. Naším zákazníkom je od roku 2011.


Internetová prezentácia

Začiatok projektu: December 2011

Internetová prezentácia DSS patrí k ťažiskovým, marketingovým komunikačným nástrojom. Poskytuje návštevníkom informácie o výkonnosti dôchodkových fondov a sprehľadňuje im orientáciu v produktovom portfóliu. Využitím nášho riešenia Arnia CMS získala DSS flexibilnú platformu s možnosťou ďalšieho rozvoja a rozširovania. Arnia CMS umožňuje redaktorom operatívnu správu a aktualizáciu štandardných textových a obrázkových informácií cez prívetivé používateľské rozhranie bez potreby znalosti html programovania. Riešeniesa nachádza na adrese http://www.dsspabk.sk.