Referencie

logo ČSOB Poisťovňa

ČSOB Poisťovňa je univerzálna poisťovacia spoločnosť. Poskytuje poistné produkty v oblasti životného ako aj neživotného poistenia a poistenia majetku. Je  jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní a patrí medzi preferované poistné inštitúcie na Slovensku. Od roku 2008 sa jediným akcionárom stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV. V tom istom roku sa stala ČSOB Poisťovňa i našim významným klientom.

Aplikácia na správu poistných zmlúv

Začiatok projektu: Január 2010

Na mieru vytvorená webová aplikácia je pracovným nástrojom pre agentov, ktorí potrebujú získať údaje o klientovi, poistnej zmluve, svojom portfóliu, ako aj o detailoch jednotlivých poistných zmlúv. Súčasťou riešenia je aj tzv. „Správa reportov“, periodické generovanie preddefinovaných výkazov. Systém umožňuje používateľom taktiež vytvárať individuálne reporty na základe zvolených triediacich kritérií.

Internetová prezentácia poisťovne

Začiatok projektu: Marec 2009

Moderný dizajn webovej stránky bol navrhnutý v súlade s korporátnym dizajnom celej finančnej skupiny ČSOB. Internetová prezentácia slúži ako zdroj informácií pre klientov poisťovne a je tematicky rozdelená na 3 hlavné celky: Ľudia, Firmy a O nás. Portál je postavený na CMS Arnia. Riešenie sa nachádza na adrese http://www.csobpoistovna.sk.