Referencie

ČD - Telematika logo

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovateľom veľkoobchodných internetových, dátových a hlasových služieb a dodávateľom služieb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infraštruktúr. Portfólio svojich činností dopĺňa službami s pridanou hodnotou zahŕňajúcimi servis kontaktného centra, systémovú integráciu, diagnostiku a analýzu dát alebo kybernetickú bezpečnosť. Za 21 rokov pôsobenia na slovenskom ICT trhu si vybudovala pozíciu jedného z najväčších dodávateľov veľkoobchodných telekomunikačných služieb.

Poradenstvo pri implementácii CRM 2015

Začiatok projektu: September 2015

Spoločnosti ČD – Telamatika, ktorá je jedným z najväčších dodávateľov veľkoobchodných telekomunikačných služieb v Českej republike, sme pomohli pri implementácii platformy Microsoft Dynamics CRM 2015.Požiadavkou zákazníka bol plynulý prechod z verzie Microsoft Dynamics 4.0 na aktuálnu verziu Microsoft Dynamics 2015.

Zákazníkovi sme pomáhali v úvodnej fáze, kedy interný IT tím potreboval poradiť a zorientovať sa v rozdiele medzi týmito verziami, v zmenách, ktoré nový systém prináša, tiež zvalidovať požiadavky biznisu pri prechode a pomôcť s licenčným poradenstvom pri nákupe nových licencií. Na základe tohto poradenstva, ČD – Telematika získala komplexný prehľad o rozdiele medzi verziami, zmenách v prostrediach, nových funkcionalitách a licenčných podmienkach. S pomocou našich konzultantov následne pristúpil k samotnému upgradu systému.