Referencie

Air Greenland logo

Air Greenland je grónska národná letecká spoločnosť s viac ako 50 ročnou históriou. Je jedinou leteckou spoločnosťou, zabezpečujúcou pravidelné letecké spojenie medzi Grónskom a Dánskom. Ročne prepraví vyše 400 000 pasažierov. Našim zákazníkom je od roku 2009.

Rezervačný systém na predaj leteniek

Začiatok projektu: Október 2009

Dĺžka projektu: 4 mesiace
Pre spoločnosť Air Greenland sme realizovali migráciu a implementáciu rezervačného systému na predaj leteniek NewSkies od spoločnosti Navitaire. Riešenie sme dodali v novom grafickom rozhraní, plne vyhovujúcemu potrebám zákazníka, rozšírené na 4 jazykové mutácie.