Novinky

Z Microsoft Industry Awards 2015 sme priniesli až 2 ocenenia!

Spoločnosť Microsoft oceňovala aj tento rok tie najlepšie zákaznícke riešenia svojich partnerov. Medzi víťaznými projektami boli až dva z dielne Millennia!

Microsoft Industry Awards sa udeľujú za riešenia využívajúce inovatívne technológie spoločnosti Microsoft. Ocenenia oficiálne odovzdal generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Markus Breyer. Hodnotiacimi kritériami súťaže sú využitie nových Microsoft technológií, spokojnosť zákazníka, prínos pre zákazníka a inovácia riešení.
Microsoft Industry Awards 2015

Najlepšie Cloudové riešenie na Microsoft Azure
Riešenie: Migrácia kompletnej infraštrukúry do prostredia Microsoft Azure.

Špeciálne ocenenie za riešenie v segmente Enterprise
Riešenie: Microsoft Dynamics CRM pre správu klientov zo segmentu malých a stredných podnikov v Slovenskej sporiteľni.


Ďakujeme!