Novinky

VÚB banke pomáhame zlepšovať procesy

Pre nášho dlhoročného klienta VÚB sme zrealizovali pilotný projekt analýzy úverových procesov, založený na technológii a metodike Process Miningu.

 

Process Mining pre VUB banku

Vďaka tejto novej oblasti našej činnosti sme boli schopní vytvoriť detailné pohľady na priebeh procesu, odhalili sme jeho úzke miesta, identifikovali skryté dôvody existencie výnimkových procesov a spoločne navrhli úpravy, ktoré budú viesť k ešte väčšej efektivite a obchodnej efektívnosti poskytovania úverov vo VÚB. Po ich implementácii použijeme rovnaký prístup na zhodnodenie prínosov navrhovaných zmien. Process Mining je inovatívny prístup k analýze procesov, ležiaci na pomedzí data miningu a business process manažmentu, ktorý využíva prístupy dátovej analýzy na zlepšovanie firemných procesov.

Kontaktujte nás