Novinky

Ako vyzerá naša aplikácia pre efektívny predaj úverových produktov?

LPS je informačný systém pre finančné inštitúcie. Riadi, automatizuje a výrazne zefektívňuje priebeh celého procesu predaja úverových produktov.

LPS šetrí finančné prostriedky a personálne zdroje banky, posilňuje povesť finančnej inštitúcie na trhu a zvyšuje lojalitu zákazníkov.