Prediktívna údržba

Prediktívna údržba

Moderné riešenie pre komplexné manažovanie servisného procesu vám umožní mať pod kontrolou zariadenia, ktoré si vyžadujú pravidelný servis. Vďaka mobilnej aplikácii môžete nepretržite monitorovať funkčný stav zariadení a riadiť výjazdy servisných technikov na diaľku. Ak chcete znížiť vaše náklady a zautomatizovať servisný proces, toto riešenie je určené práve pre vás.

Riešenie Prediktívny servis vám umožní: 

  • mať prehľad nad celým servisným procesom;
  • eliminovať nepotrebné výjazdy servisných technikov;
  • monitorovať stav zariadení, pohyb servisných technikov a ich reakčný čas;
  • optimalizovať zdroje;
  • zvýšiť výnosy z doplnkových služieb;
  • zdigitalizovať procesy.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Prečo by vás prediktívny servis mal zaujímať?
  • Čo všetko vďaka riešeniu dokážete?
  • Pre koho je riešenie určené?

 

Chcete znížiť náklady na servis a efektívne riadiť celý servisný proces? Millennium riešenie Preditkívny servis