Meranie výkonnosti a reporting

Meranie výkonnosti a reporting

Správne rozhodnutia dokážeme prijímať iba vtedy, keď máme k dispozícii relevantné dáta v požadovanej štruktúre, vo vhodnej forme, v dostatočnom množstve a v správnom čase. Riešenie na meranie výkonnosti a reporting umožňuje vizualizovať všetky dostupné dáta z rôznych podnikových systémov a získať tak dôležitý prehľad o aktuálnom stave a dianí vo firme.

Meranie výkonnosti a reporting je Business intelligence (BI) riešenie položené na technológii Microsoft Power BI, ktoré odpovedá na dôležité otázky: 

  • Aká je predajnosť spoločnosti?
  • Na koľko percent je splnený ročný/kvartálny/mesačný plán?
  • Ktorý produkt je najpredávanejší?
  • Ktorý región vytvára najvyšší profit?
  • Aká je spokojnosť našich zákazníkov?
  • A mnohé ďaľšie.

Stiahnite si offering a zistite:

  • Prečo by malo byť meranie výkonnosti a reporting pre vás zaujímavé?
  • Čo všetko dokáže spraviť Business intelligence riešenie pre váš biznis?
  • Čo získate využívaním tohto riešenia?

Chcete mať celú firmu pod palcom a získať prehľad o kľučových dátach a výsledkoch?  Business Intelligence a reporting