Manažment znalostí

Manažment znalostí ako podniková encyklopédia

Dynamická doba, v ktorej žijeme, si vyžaduje neustály vývoj a flexibilné manažovanie znalostí zamestnancov. Firmy s veľkým množstvom pracovníkov a širokým portfóliom produktov a služieb potrebujú zabezpečiť to, aby všetci komunikovali "rovnakým jazykom".

Vďaka Manažmentu znalostí získate nástroj na: 

  • efektívnejšiu vnútrofiremnú výmenu informácií;
  • okamžitý prístup k informáciám nevyhnutným ku kvalitnej obsluhe zákazníka;
  • zvýšenie efektivity pri riadení vývoja produktov a služieb;
  • zavedenie jednotnej firemnej terminológie a pojmov;
  • zvýšenie spokojnosti zákazníkov, ako aj zamestnancov;
  • urýchlenie procesov a rozhodovania sa, čím sa urýchli výkonnosť celého tímu.

Stiahnite si offering a zistite: 

  • Prečo je Manažment znalostí dôležitý?
  • Čo všetko dokáže spraviť Manažment znalostí pre váš biznis?
  • Aké benefity získate využívaním tohto riešenia?

Chcete zlepšiť kvalitu obsluhy zákazníkov a ušetriť svojim zamestnancom až 1/3 času? Manažment znalostí