Referencie

VÚB Leasing - logo

VÚB Leasing je prvou lízingovou spoločnosťou na slovenskom trhu. Od založenia v roku 1992 ponúkala spoločnosť svoje služby pod značkou B.O.F.  Od roku 2007 sa stala členom finančnej skupiny VÚB. Spoločnosť poskytuje komplexné služby finančného a opratívneho prenájmu s univerzálnym zameraním – lízing osobných a nákladných automobilov, výrobných a technologických zariadení, výpočtovej techniky a nehnuteľností. Našim zákazníkom je od roku 2011.

Schvaľovací proces leasingovej zmluvy

Začiatok projektu: Máj 2012

Implementácia frameworku SMECAS v spoločnosti VÚB Leasing komplexne rieši problematiku schvaľovania leasingových zmlúv pre korporátny segmet malých a stredných klientov.

SMECAS samotný manažuje celý proces predaja úverového produktu od príchodu zákazníka na pobočku cez spracovanie žiadosti, scoring klienta, schvaľovanie, spracovanie zmluvnej dokumentácie až po ukončenie zmluvy. SMECAS patrí k biznis kritickým aplikáciám a je plne integrovaný do infraštruktúry materskej banky.