Referencie

VÚB Asset Management logo

VÚB Asset Management, správcovská spoločnosť, je 100% dcérskou spoločnosťou Všeobecnej úverovej banky. V 2000 získala povolenie na činnosť a správu podielových fondov. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti a vytvárať a spravovať podielové fondy. Spoločnosť v súčasnosti spravuje osem otvorených podielových fondov a dva privátne. Depozitárom podielových fondov je Všeobecná úverová banka. Našim zákazníkom je od roku 2005.

Internetová prezentácia správcovskej spoločnosti

Začiatok projektu: Marec 2008

Moderný dizajn webovej stránky bol navrhnutý v súlade s korporátnym dizajnom celej finančnej skupiny VÚB. Internetová prezentácia slúži ako zdroj informácií pre klientov správcovskej spoločnosti spoločnosti. Návštevníci získajú informácie o výkonnosti jednotlivých podielových fondov, ktoré sú aktualizovanie a dennej báze. Portál je postavený na CMS Arnia.