Referencie

VÚB - logo

VÚB patrí medzi najväčšie univerzálne banky v Slovenskej republike. Od roku 2001 je VÚB banka členom medzinárodnej finančnej skupiny Gruppo Banca Intesa, ktorá v roku 2007 premenovala po fúzii na Intesa Sanpaolo. Banka má viac ako 1,2 milióna klientov a približne 20% trhový podiel, čo z nej robí druhú najväčšiu banku na Slovensku. Našim klientom je kontinuálne od roku 2001.

Riadenie predaja úverových produktov pre Small Business klientov

Aplikácia LPS rieši problematiku predaja retailových úverových produktov pre korporátnych Small Bussiness klientov. LPS manažuje kompletný proces predaja úveru od príchodu zákazníka na pobočku cez spracovanie žiadosti, scoring klienta, schvaľovanie, spracovanie zmluvnej dokumentácie až po ukončenie úveru. Aplikácia je nasadená na všetkých pobočkách banky. LPS patrí k biznis kritickým aplikáciám banky a naša spoločnosť ho naďalej rozvíja.

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)

Privátna zóna

Pre VÚB banku sme vyvinuli webovú aplikáciu, ktorá pre klientov zo SME segmentu eliminuje potrebu viacnásobnej návštevy pobočky. Vyplnením potrebných formulárov môže klient poskytnúť priamo z pohodlia svojej kancelárie všetky nevyhnutné údaje na spracovanie pôžičky, čo vedie k časovej úspore nielen zo strany zamestnancov pobočky, ale aj klientov.

Zavedením Privátnej zóny zabezpečuje pro-zákaznícky orientovaná VÚB banka vyšši komfort pre svojich klientov a zároveň zefektívňuje a zjednodušuje komunikáciu s nimi v rámci procesu poskytovania úveru.

Process Mining

Process Mining je inovatívna technika procesného riadenia, ktorá umožňuje analýzu podnikových procesov na základe zaznamenaných udalostí z uplynulého obdobia, uchovaných vo firemných informačných systémoch. Ústrednou myšlienkou Process miningu je odhaliť reálny, existujúci stav firemných procesov v porovnaní s tým, ako boli pôvodne nadefinované. Na základe týchto nových zistení je možné navrhnúť opatrenia, smerujúce k želanému stavu firemných procesov, prípadne obohatiť pôvodne nadefinované procesy o novo získané poznatky.

Pre VÚB banku sme realizovali pilotný projekt analýzy úverových procesov, ktorý bol založený práve na technológii a metodike Process Miningu.

Vďaka tejto novej oblasti našej činnosti sme pre VÚB banku boli schopní:

  • vytvoriť detailné pohľady na priebeh procesu,
  • odhaliť jeho úzke miesta,
  • identifikovať skryté dôvody existencie výnimkových procesov a spoločne navrhnúť úpravy, ktoré budú viesť k ešte väčšej efektivite a obchodnej efektívnosti poskytovania úverov.

Po ich implementácii použijeme rovnaký prístup na zhodnotenie prínosov navrhovaných zmien.

Stiahnuť riešenie (pdf)

 

Centrálny register zmlúv

VÚB spolupracuje s veľkým množstvom dodávateľov, preto potrebovala nástroj na systematické riadenie a evidovanie všetkých zmlúv, ktoré pri takejto spolupráci vznikajú.

Centrálny register zmlúv, ktorý je postavený na platforme SharePoint 2013, predstavoval ideálne riešenie na navrhovanie, pripomienkovanie, schvaľovanie a archiváciu dodávateľských zmlúv. Dôležitosť sa kládla predovšetkým na bezpečnosť celého systému a informácií, ktoré sú v ňom uložené, čo bolo zabezpečené aj vďaka rozdeleniu právomocí podľa rôznych úrovní prístupu. Výsledkom tak bolo riešenie, ktoré bolo nielen používateľsky intuitívne a spĺňalo všetky interné predpisy, ale viedlo k zefektívneniu administratívnych procesov, umožnilo maximálny prehľad pri práci so zmluvami a v konečnom dôsledku viedlo k úspore nákladov na personálne zdroje.

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)

 

Riadenie predaja úverových produktov pre malých a stredných firemných klientov

Aplikácia SMECAS komplexne rieši problematiku predaja úverových produktov pre korporátny segment malých a stredných klientov. SMECAS manažuje celý proces predaja úveru od príchodu zákazníka na pobočku cez spracovanie žiadosti, scoring klienta, schvaľovanie, spracovanie zmluvnej dokumentácie až po ukončenie úveru. Aplikácia je nasadená na všetkých firemných pobočkách banky. SMECAS patrí k biznis kritickým aplikáciám banky a naša spoločnost ho rozvíja do súčasnosti.

Ocenenia: Microsoft Industry Awards Winner 2008 pre Millennium

  • Microsoft Idustry Award 2008 Winner – najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poistovníctvo, správu financií, telekomunikácie a utility
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)

Podniková encyklopédia

Začiatok projektu: február 2013

Dĺžka projektu: 3 mesiace

VÚB banka už vyše 20 rokov úspešne ponúka svojim klientom široké spektrum bankových produktov. Komplexnosť bankových aplikácií je v súčasnosti veľmi rozsiahla, nakoľko história bankových dát má už viac ako 20 rokov. Vzhľadom na veľké množstvo bankárov, ktorí pripravujú, spravujú, predávajú produkty a riadia prevádzku banky, bolo potrebné zabezpečiť, aby členovia tímov komunikovali medzi sebou, ako aj voči klientom „rovnakým jazykom“. A to bez ohľadu na to, či pôsobia v centrále alebo v pobočkovej sieti.

Biznis a dátový slovník, realizovaný na portálovej platforme Microsoft SharePoint, umožňuje manažovať celý životný cyklus biznis pojmov.
Riešenie bolo zrealizované za 3 mesiace.

  • Realizácia biznis a dátového slovníka priniesla banke najmä väčšiu vnútornú efektivitu pri riadení vývoja produktov a ich nasadenia do produkčnej prevádzky. Všetky biznis pojmy banky sú riadené a dostupné pracovníkom centrály ako i predajnej siete.
  • Vývojové tímy jednotlivých aplikácií majú istotu,že používajú rovnakú terminológiu a zároveň majú prehľad o zodpovednosti jednotlivých dátových stevardov.
  • Vďaka riešeniu už nedochádza k neefektívnej internej komunikácii. Nastavili sa jednoznačné pravidlá pre biznis pojmy a zavedením všeobecnej informovanosti ohľadom popisu dátových polí sa zefektívňujú analytické práce a integrácia jednotlivých produkčných prostredí do IT infraštruktúry banky.

Ocenenia:Microsoft Industry Awards Winner 2013 pre Millennium

  • Microsoft Idustry Award 2013 Winner – najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poistovníctvo, správu financií, telekomunikácie a utility
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)