Referencie

Sociálna poisťovňa logo

Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 ako verejnoprávna inštitúcia. Zodpovedá za výkon nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a taktiež vykonáva sociálne poistenie a činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia. Klientom našej spoločnosti je Sociálna poisťovňa od roku 2010.

Zamestnanecký portál

Začiatok projektu: November 2010

 Zamestnanecký portál je základný pracovný a informačný nástroj pre všetkých pracovníkov Sociálnej poisťovne. V súlade s očakávaniami klienta sme navrhli prívetivé používateľské rozhranie a odporučili implementáciu viacerých služieb. Intranetový systém obsahuje množstvo užitočných informácií ako napr. novinky, mediálny servis, dokumenty a smernice, kalendár udalostí, aktuálne pracovné pozície a pod.