Referencie

Millennium referencia SLS-Technaco

SLS – Technaco je jedným z lídrov v priemyselnej distribúcii na Slovensku. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie komplexných riešení pre údržbu a opravy v priemyselných podnikoch a distribúcia nástrojov, náradia, prevodových prvkov a ochranných pracovných pomôcok. V rámci svojho portfólia má vyše 60 000 produktov, 5 regionálnych centier a skoro dve desiatky obchodných zástupcov po celej SR. Naším klientom je od roku 2016.

Analytický CRM systém – prvé BI riešenie v cloude na Slovensku

Dodanie projektu: august 2016

Spoločnosti SLS – Technaco sme dodali analytický CRM systém, ktorého dlhodobým zámerom je zabezpečenie komplexného prehľadu o obchodných aktivitách spoločnosti. Vďaka vždy aktuálnym informáciám agregovaných na jednom mieste výrazne zlepšuje rozhodovací proces  manažérov a obchodných zástupcov.

Cieľom projektu bolo vytvoriť integrované miesto a získať tak možnosť ihneď a adekvátne reagovať na obchodné či manažérske otázky, ktoré je potrebné riešiť na každodennej báze. Projekt predstavuje pre spoločnosť kľúčovú technologickú platformu pre manažérske rozhodovanie. Prvá verzia analytického CRM obsahuje viac ako 20 interaktívnych manažérskych zostáv. Vďaka odbornej práci a predchádzajúcim skúsenostiam nášho konzultanta, s pomocou využitia technológie Microsoft Power BI, bolo možné riešenie dodať v rozsahu 15 dní práce skúseného konzultanta.

Nový nástroj prináša spoločnosti SLS – Technaco množstvo manažérskych benefitov:

  • prehľad o aktuálnom stave biznisu kedykoľvek a kdekoľvek;
  • náhľad na aktuálny stav objednávok, faktúr a pohľadávok;
  • kartu zákazníka, ktorá ponúka ucelený pohľad na zákaznícke dáta;
  • prehľad plnenia plánov a predikcie provízií pre obchodných zástupcov;
  • možnosť vyhodnocovania a riešenia predajných aktivít;
  • zníženie nákladov týkajúcich sa distribúcie a vyhodnocovania reportov;
  • okamžitú a správnu reakciu pri interakciách so zákazníkmi či partnermi.
Chcete zistiť viac o riešení a výhodách, ktoré prinieslo analytické CRM spolčnosti SLS – Technaco?

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)