Referencie

Slovenský plynárenský priemysel

Slovenský plynárenský priemysel je nadnárodná energetická spoločnosť, ktorá sa zameriava na nákup a predaj zemného plynu na území Slovenska, Česka a Rakúska. Akcionármi spoločnosti sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ. SPP je náš klient od roku 2009.

Systém evidovania zmlúv o pripojení

Systém Evidencie zmlúv o pripojení poskytuje komplexnú správu a manažment zmlúv so všetkými zákazníkmi SPP. Naša spoločnosť vykonáva rozvoj, podporu a údržbu daného riešenia. Ide o business critical aplikáciu, potrebnú pre bezproblémový chod obchodu zákazníka.