Referencie

Slovenské elektrárne

Spoločnosť Slovenské elektrárne vznikla 1. novembra 1994 ako jeden z nových subjektov z majetkovej podstaty a právny následník Slovenského energetického podniku. Je energetickou spoločnosťou, ktorej vlastníkmi sú spoločnosť Enel SpA a Fond národného majetku Slovenskej republiky. Slovenské elektrárne sú prevádzkovateľom dvoch jadrových elektrární, dvoch tepelných elektrární a 34 vodných elektrární. Našim klientom je spoločnosť od roku 2010.

Energia pre krajinu

Začiatok projektu: September 2011

Energia pre krajinu je internetová aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu návštevníci žiadať cez web formulár o grant. Celý proces žiadosti je automatizovaný prostredníctvom pracovných postupov, bežiacich na pozadí aplikácie. Aplikáciu nájdete na adrese http://www.energiaprekrajinu.sk.

Internetová prezentácia spoločnosti

Začiatok projektu: Jún 2011

V zmysle zadania sme sa zamerali na celkový redizajn internetovej stránky spoločnosti, na vytvorenie moderného a interaktívneho dizajnu v súlade s korporátnou identitou a tvorbu nových i vylepšenie existujúcich funkčných modulov. Súčasťou redizajnu bol taktiež návrh klientsky orientovanej štruktúry, navigácie a intuitívneho ovládania.

Nový webový portál je moderný, dizajnovo čistý, rešpektujúci potreby internetového používateľa. Slovenským elektrárňam tak napomáha naplno komunikovať so svojimi zákazníkmi a partnermi. Portál nájdete na adrese http://www.seas.sk.