Referencie

SHMU logo

Slovenský hydrometeorologický ústav je odbornou organizáciou, vykonávajúcou hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ústav je od roku 2000 príspevkovou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Našim klientom sa stal v roku 2010.

Zamestnanecký portál

Začiatok projektu: Október 2010

Zamestnanecký portál je miestom integrácie veľkého množstva informácií a služieb, určených pre zamestnancov ústavu. Aplikácia má vlastný systém prístupových práv, kde sa rozlišujú privátne skupiny jenotlivých úsekov a oddelení. Veľkým benefitom je sústredenie všetkých dôležitých informácií, dokumentov, odkazov na externé aplikácie, nevyhnutné pre každého zamestnanca na jedno centrálne úložisko. Súčasťou riešenia je Document Management Systém, postavený na technológii Microsoft SharePoint, kde je zabezpečená organizácia workflow procesu, verzionovania a spravovania všetkých dokumentov organizácie. Systém riadenia obsahu je realizovaný pomocou Arnia CMS tak, aby zabezpečil jednoduchú a maximálne efektínvu správu obsahu intranetu.