Referencie

s IT Solutions SK logo

Spoločnosť s IT Solutions SK, bývalý SporDat, vznikla v marci 2002 delimitáciou zo spoločnosti ASSET Soft a prevzala od nej časť aktivít, spojených s oblasťou tvorby informačných systémov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb týkajúcich sa vývoja, realizácie a údržby bankových informačných systémov Slovenskej sporiteľne a Českej sporiteľne. Obe banky, rovnako ako spoločnosť s IT Solutions SK, sú členmi skupiny ERSTE Bank. Našim klientom je spoločnosť od roku 2010.

Spolupráca na vývoji bankového informačného systému

Naša spoločnosť spolupracuje na vývoji interného informačného systému, primárne určeného pre Slovenskú sporiteľňu, ale i ďalšie banky skupiny Erste. Vývoj je realizovaný na platforme Finantix.