Referencie

s IT Solutions - Millennium referencia

s IT Solutions AT Spardat GmbH je rakúsky poskytovateľ IT riešení pre Erste Bank a Sparkassen so sídlom vo Viedni. Je členom Erste Group, ktorá má rozvinutú sieť s takmer 2600 pobočkami v siedmich európskych krajinách a zamestnáva približne 47 000 ľudí.

Kolaboračný portál pre Erste Group

V medzinárodnej skupine Erste Group prebiehala v minulosti tímová spolupráca na projektoch primárne prostredníctvom odosielania informácií a dokumentov cez e-maily či výmeny súborov cez zdieľané zložky. Takáto spolupráca – najmä medzi jednotlivými oddeleniami a pobočkami – bola komplikovaná a vyžadovala si značné koordinačné úsilie. S cieľom posunúť projektovú kolaboráciu skupiny na vyššiu úroveň sa na nás v decembri 2015 spoločnosť obrátila so žiadosťou o spoluprácu pri implementácii kolaboračného portálu (na základe pozitívnych referencií, ktoré získala od nášho súčasného klienta, Slovenskej sporiteľne – člena Erste Group).

Kolaboračný portál, ktorý nesie výstižný názov Team Up, sme rakúskej IT spoločnosti nasadili na platforme Sharepoint 2013. Funkčnú ergonómiu a vizuálne aspekty použitej platformy však bolo potrebné prispôsobiť tak, aby spĺňali požiadavky klienta. Jadrom celého kolaboračného portálu sa stali tzv. tímové stránky, ktoré vytvárajú samotní zamestnanci s účelom projektovej kolaborácie a výmeny informácií a dokumentov. Riešenie bolo rozšírené o knižnicu dokumentov, blogovú sekciu, fórum a Wiki stránky. Produktivitu práce na projektoch ďalej zvyšujú implementované funkcionality, akými sú napríklad úprava dokumentov jedným klikom, pripomienkovanie dokumentov, odosielanie upozornení či prideľovanie a monitorovanie úloh jednotlivcov, ako aj celého tímu. Prehľadné dashboardy vizuálne zobrazujú aktivity, úlohy a celkový priebeh projektov. 

Kolaboračný portál Team Up je k dispozícii všetkým zamestnancom skupiny Erste Group a je aktívne využívaný viac ako 7 500 zamestnancami a externými spolupracovníkmi (údaj platný k dátumu júl 2017).  V súčasnosti evidujeme viac ako 1450 tímových stránok vytvorených priamo zamestnancami, ktorých počet sa neustále zvyšuje.

Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)