Referencie

PGRLF logo

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) je jedným zo základných pilierov dotačnej politiky Ministerstva pôdohospodárstva Českej republiky (www.mze.cz). Patrí medzi najefektívnejšie nástroje českého poľnohospodárstva v rámci národnej pomoci. Fond je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve Českej republiky. Práva akcionára vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva ČR. Do roku 2012 umožnil fond českým poľnohospodárom čerpať úvery vo výške vyše 141 miliárd Kč. Naša spolupráca s fondom začala v roku 2013 prostredníctvom partnerského integrátora.

Správa systému na manažment dotácií

Začiatok projektu: August 2013

Predmetom projektu je prevádzka a údržba riešenia na správu dotácií fondu. Riešenie je postavené na platforme Microsoft Dynamics 2013.