Referencie

 

Národná banka Slovenska je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993. Od 1. januára 2009, po prijatí eura, sa stala súčasťou Eurosystému. Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Centrálna banka SR vykonáva dohľad nad finančným trhom, podieľa sa na spoločnej menovej politike pre eurozónu, vydáva eurobankovky a euromince a v  oblasti finančného trhu prispieva Národná banka Slovenska k stabilite finančného systému ako celku. Našim klientom je od roku 2008.

Internetová prezentácia Národnej banky Slovenska

Začiatok projektu: Január 2009

Dĺžka projektu: 6 mesiacov
Internetová prezentácia Národnej banky Slovenska prešla zásadným redizajnom s cieľom zatraktívnenia používateľského prostredia a sprehľadnenia navigácie. Bola vytvorená v dvoch jazykových mutáciách a postavená na systéme Arnia CMS, ktorý umožňuje diverzifikovanie zodpovednosti za jeho obsah medzi určených pracovníkov a redaktorov. Jednotlivé moduly a šablóny systému sú implementované v súlade so zásadami Blindfriendly web a s §13 zákona č. 275/2006 Z. z. a ďalšími štandardami. Dielo nájdete na adrese http://www.nbs.sk.