Referencie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyslu, energetiky a obchodu. Zodpovedá za vnútorný, ako aj zahraničný obchod a zabezpečuje koordináciu politiky vnútorného trhu EÚ, tvorbu a implementáciu investičnej politiky či ochranu nerastných surovín.

Webový portál

V rámci projektu obmeny webového portálu sme pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskek republiky realizovali:

  • prechod na flexibilnejší CMS systém
  • redizaj webového portálu na základe najnovších UX a UI trendov
  • zjednodušenie komplikovanej štruktúry rozmiestnenia informácií
  • migráciu veľkého objemu dát 

Na základe výsledkov z analytických nástrojov sme navrhli nový dizajn webového portálu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a rozmiestnenie prvkov tak, aby riešenie podliehalo aktuálnym UX a UI trendom. Medzi najväčšie prínosy nového webovú portálu patria prechod na flexibilnejší CMS systém a predovšetkým zjednodušenie štruktúry portálu, ktorá bola v pôvodnej verzii príliš komplikovaná. Jej optimalizovaním sa nám podarilo zjednodušiť vyhľadateľnosť informácií a zabezpečiť používateľom portálu prívetivé riešenie.  

S projektom implementácie nového portálu bola spojená aj potreba migrácie dát, ktorá prebiehala automatizovane, v kombinácii s manuálnymi zásahmi do procesu. V rámci prechodu na nový systém sme zmigrovali: 

  • 17 500 dokumentov na stiahnutie (pdf súborov)
  • 4 000 statických textových dokumentov
  • 13 500 multimediálnych súborov
  • 3 500 tlačových správ
 
Webový portál Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky si môžete pozrieť tu.