Referencie

millennium referencia JRK Waste Management

JRK Waste Management, ako dodávateľ komplexných špičkových technológií a produktov pre samosprávy, poskytuje inovatívne riešenia pre zlepšenie odpadového hospodárstva a podporuje predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov. Spolupracuje s viac ako 450 obcami na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Mobilná aplikácia na evidenciu odpadov

Dodanie projektu: December 2016

Nášmu novému zákazníkovi sme dodali mobilnú aplikáciu na evidenciu odpadov na úrovni domácností, ktorú sme priamo v teréne pilotne testovali aj spolu so zástupcami spoločnosti. Jedná sa o vôbec prvú aplikáciu svojho druhu na Slovensku, ktorej využívanie by prinieslo občanom aj obciam pozitívne zmeny nielen ekologického charakteru, ale aj ekonomického.

Najvýznamnejšie prínosy mobilnej aplikácie:

  • zaznamenáva a monitoruje množstvo vyprodukovaného odpadu za jednotlivé domácnosti;
  • poskytuje informácie o miere triedenia odpadu a motivuje k vyššej kvalite triedenia;
  • poskytuje reálne číselné štatistiky, ktoré pomáhajú obciam pri rozhodovaní;
  • vedie k finančnej úspora pre občanov, v podobe zníženia poplatkov za odpady;
  • zvyšuje záujem občanov o životné prostredie;
  • obce sa pri lepšom nakladaní s odpadom vyhnú potrebe doplácať za obyvateľov.